20. зимски ТЕЧАЈ високогорства

Планинарско друштво „Железничар” Београд основало је Зимску школу високогорства 1995. год. у органзацији доајена планинарства Србије, Звонимира Блажине.

Основни циљ Школе (Течаја) је обучавање чланова планинарсхих клубова да се безбедно крећу зими по високим планинама. Сврха течаја није стицање физичке кондиције полазника, нити пењање појединих врхова, већ техничко оспособљавање планинара за кретање, самостално или у навези, по осигураном и неосигураном снежном терену, у стени и по леду, уз употребу цепина, дереза, ужета, прусика, карабинера и уз планинарско биваковање. Време трајања Течаја је ограничено на око месец дана. Посебно треба истаћи да се водило рачуна о запосленим планинарима тј. да се коришћење радних дана за одлазак на терен свело на најмању могућу меру – само четири дана. Вежбања на терену ће се одржавати током викенда и за време државног празника – Дана државности, и током два продужена викенда у фебруару.

ПД „Железничар” Београд као оснивач и организатор обавештава планинарске клубове да је Течај и ове године ушао у план активности ПСБ-а за 2019. годину и да се одвија под покровитељством Градског секретаријата за спорт и омладину, ПСБ-а и ПД „Железничар” Београд.

Течај почиње са радом 23.01.2019. год. у 19h у сали 3, Општине Нови Београд упознавањем кандидата са планом и програмом течаја. Теоријска предавања одржаваће се уторком, средом и четвртком од 19 до 21h, а практичне вежбе на Каблару, Миџору и Рили, у зависности од снежних услова. Програм ће бити благовремено достављен полазницима течаја. Додељивање диплома полазницима који успешно заврше течај обавиће се 27.02.2019. год. у 18.00 х у сали 3 Општине Нови Београд.

Предаја пријава је сваке среде, почевши од 15.11.2018. год. у времену од 17.30 до 19.00h, на редовним састанцима ПД „Железничар” Београд, у сали 3, Општине Нови Београд. Конкурс за пријем кандидата отворен је до попуне, односно до 23.01.2019. год. Оверен образац пријаве који вам се доставља у прилогу предаје се секретару Течаја. Оверу пријаве врши планинарски клуб у коме је полазник учлањен. За Течај се могу пријавити сви планинари који су радно способни и чија психо-физичка кондиција и здравствено стање то дозвољава!

Цена : 50 € и 18.000 дин

У цену је урачунато:

  • два ноћења у Овчар Бањи, 4 ноћења на Миџору у пл. дому са доручком, 1 ноћење у пл. дому на Мусали и 1 ноћење у хотелу у Самокову (Бугарска).
  • изнајмљивање просторија за предавања
  • најам аудио/видео опреме за предавања
  • књига-уџбеник „До високогорских врхова”
  • трошкови организације течаја, ангажовања инструктора и предавача


У цену није урачун ато :

  • исхрана на терену и осигурање од спортског ризика
  • најам опреме
  • превоз за теренске вежбе на које ће се ићи изнајмљеним минибусом и другим превозним средствима (не приватном аутомобилима)

За планинаре старости до 21 године важи умањена цена, у зависности од броја пријављених кандидата.
Аконтација приликом прве пријаве је 5000 дин.
У случају одустајања аконтација се враћа само ако полазник који је одустао нађе замену!

Опрема: списак потребне опреме за вежбе на терену полазници ће добити приликом пријаве.
Пријаве: Бојан Дулејан, инструктор и секретар течаја, тел: 063/352-149, е-маил: bojan.dulejan@gmail.com

Формуларе и план течаја