Скупштина планинарског савеза Београда

Скупштина ПСБ-а је највиши орган савеза, а чине је изабрани представници његових чланица – планинарских и планинарско-смучарских друштава, као и специјализованих одсека и служби ПСБ. Непосредну сарадњу са савезом планинарска организација остварује преко својих представника изабраних за учешће у Скупштини и органима Савеза.

Број представника (делегата) са својством правног лица у Скупштини Савеза одређује се на основу броја активних чланова у одговарајућој чланици, односно према броју купљених годишњих чланских маркица од планинарског Савеза Србије у претходној години. Број представника новооснованих чланица одређује се према броју купљених чланских маркица у текућој години, до заказивања Скупштине.

Планинарска организација (чланица) која има до 200 купљених чланских маркица може имати једног представника, а на сваких следећих 200 још по једног. Ово правило омогућава да свака чланица ПСБ има барем једног представника у Скупштини ПСБ.

Свака специјализована јединица (одсек) које формира Савез имају право на по једног представника у Скуштини ПСБ.

Мандат представника (делегата) Скупштине траје две године, а број представника чланица у Скупштини ажурира се сваке године, у односу на број купљених чланских маркица.