Кућни ред у планинарској кући „Тара“

 1. Планинарском кућом (у даљем тексту Кућа) располаже и управља Планинарски савез Београда (ПСБ).
 2. По уласку у Кућу упознајте се са кућним редом. Ово није хотел и не тражите оно што нуде хотели.
 3. Кућу могу користити чланови ПСБ и чланови спортских асоцијација са плaћеном чланарином за текућу годину.
 4. Боравак у Кући одобрава Комисија за затворене планинарске објекте ПСБ. Кључеви Куће налазе се у просторијама ПСБ у Београду или код домара – домаћина Куће. По завршеној посети обавезно се враћају.
 5. Радно време Куће је од 7,00 – 22,00 часа у зимском периоду и од 6,00 – 23,00 часа у летњем периоду. После 22,00 часа зими и 23,00 часа лети у Кући мора бити тишина.
 6. Попис инвентара у Кући истакнут је на видном месту. Инвентар се мора правилно користити, а свако оштећење се плаћа.
 7. У Кући се налази књига корисника у коју домар – домаћин уписује податке о лицима која преноће или посете Кућу. Одмах по доласку предати домару – домаћину чланске књижице и личне карте.
 8. У Кући се налази књига утисака у коју корисници уписују предлоге, примедбе или запажања у вези боравка.
 9. Пушење у Кући није дозвољено (Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму).
 10. Држање животиња – кућних љубимаца у Кући није дозвољено.
 11. У собама није дозвољено конзумирање хране и пића. То чинити у дневном боравку.
 12. Кухиња се користи уз одобрење и договор са домаром – домаћином.
 13. У току боравка сваки корисник сам брине о чистоћи, реду и миру у Кући, а у случајевима боравка групе то чини вођа групе.
 14. У собе се не може улазити са обућом, користе се папуче. Обућу, мокру одећу, као и ранчеве одложити у предсобљу, а санке и скије у за то предвиђеном простору у шупи.
 15. Опрема и ствари у просторијама Куће (ћебад, постељина, кухињски прибор и прибор за јело и др.) доступни су свим корисницима и равноправно.
 16. У креветима са постељином није дозвољено спавање у одећи већ искључиво у пиџами.
 17. Ко жели да спава у сопственој врећи за спавање то мора рећи домару – домаћину. У том случају не добија постељину.
 18. Штедите струју, воду и огрев као да сте у својој кући. Имајте на уму да Кућа нема канализацију већ септичку јаму ограниченог капацитета.
 19. У WC шоље не бацајте никакве друге отпатке осим употребљеног тоалет папира, а и њега у разумним количинама.
 20. Чувајте и негујте околину Куће. Ђубре одлажите у оближње контејнере или однесите са собом.
 21. Припадајући плац око Куће користи се за игру, обављање кућних послова и паркирање. Није дозвољено ложење ватре сем на за то посебно обезбеђеном простору.
 22. Приликом одласка корисници су дужни да:
 • угасе ватру у камину, очисте га и избаце пепео из пепељаре испод камина,
 • почисте све коришћене просторије, оперу просторије мокрог чвора и оперу коришћене кухињске елементе (судопера, шпорет, фрижидер и радне површине),
 • оперу употребљено посуђе, столове и крпе,
 • употребљену ћебад истресу и сложе на место одакле је узето,
 • употребљену постељину сложе и оставе на јастук на лежају на коме су преноћили,
 • врате на одговарајуће место употребљене ствари и инвентар,
 • закључају шупе и шахт за воду и кључеве оставе на за то предвиђено место,
 • затворе све прозоре и капке-шалоне на прозорима у приземљу,
 1. У Кући се могу наћи и неке врсте некварљивих намирница (чајеви, шећер, со, зачини, уље, конзерве, супе у кесицама и сл.) које се могу користити. Корисници Куће могу приликом одласка и сами да оставе у кухињи неискоришћене некварљиве намирнице искључиво у затвореној стакленој амбалажи (заштићене од ситних штеточина), као и средства за одржавање хигијене у кухињи и мокром чвору.
 2. Не придржавањем прописаног кућног реда, групи или појединцу биће отказано гостопримство и ускраћено поновно коришћење Куће.
 3. На крају да Вас нешто замолимо: ако ништа нисте донели да оставите у Кући – немојте ништа ни да однесете.

 

Хвала Вам на сарадњи и разумевању.

Желимо Вам пријатан боравак у нашој Кући.

Председник ПСБ