План активности за 2019. годину

Р. БР.НАЗИВ АКЦИЈЕ-АКТИВНОСТИВРЕМЕ ОДРЖАВАЊАОРГАНИЗАТОРВОЂА АКЦИЈЕВЕЛИЧИНАСРЕДСТАВА
РАД СПОРТСКИХ ШКОЛА
1.ОСНОВНА ПОБЕДИНА ШКОЛА ПЛАНИН.ОРИЈЕНТАЦИЈЕФебруар-мартПобедаЈелена Бабић40.000
2.8. ПЛАНИНАРСКИ ПОДМЛАДАК БЕОГРАДА НА РАЈЦУ09-10. мартРадничкиЈ. Новески40.000
3.ОСНОВИ ПЛАНИНАРСТВАМарт-априлПобедаБобиша Мариновић40.000
4.РАДИОНИЦА СПОРТСКОГ ПЕЊАЊА ЗА ДЕЦУаприл-мајВештачка стена,АдаНемања Чизмић40.000
ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
5.19. ЗИМСКИ ТЕЧАЈ ВИСОКОГОРСТВАЈануар-фебруарЖелезничарР. Марић50.000
6.ПОЧЕТНИ ТЕЧАЈ СПЕЛЕОЛОГИЈЕМарт-мајСОБ45.000
7.ПОЧЕТНИ ЗИМСКИ АЛПИНИСТИЧКИ ТЕЧАЈ, ЖАБЉАК, ДУРМИТОРМартАОБП. Загорац30.000
8.ПОЧЕТНИ ЛЕТЊИ АЛПИНИСТИЧКИ ТЕЧАЈ, ГОРЊАЧКА КЛИСУРАмајАОБП. Загорац30.000
9.ПРОЈЕКЦИЈЕ И ПРЕДАВАЊАЈануар-децембар ЖелезничарР. Марић30.000
ТАКМИЧЕЊА ИЗ ОСНОВНОГ ПРОГРАМА
10.МАЈСКИ СПОРТСКИ ДАН - Организација25-26. мајАвалаС. Гочманац40.000
  11. ПЛАНИНАРСКА Авантуристичка ТРКА– Звездарска шума2. јунАлтиДрагана Рајбловић30.000
12.ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У СПОРТСКОМ  ПЕЊАЊУ– БЕЉАНИЦА 201929-30. јун 2019ОСПБ. Доброта50.000
13.ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛАНИНАРСКОМ ВИШЕБОЈУјулПСБСтеван Јовичић35.000
14.ПЛАНИНАРСКА Авантуристичка ТРКА– Кошутњак21. јулАлтиДрагана Рајбловић30.000
15.ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА ЗА У ПЛАНИНСКОМ ТРЧАЊУ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ – ОРГАНИЗАЦИЈА, КошутњакмајБалканНемања Кнежевић35.000
16.ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛАНИНАРСКОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ –ЛИГА БЕОГРАДА  –Рајац30. септембарПобедаВладислав Матковић30.000
17.ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛАНИНАРСКОМ ВИШЕБОЈУоктобарПСБСтеван Јовичић44.000
18.ОКТОБАРСКИ ДАНИ БЕОГРАДА - ОРГАНИЗАЦИЈА19-20. октобарАвалаС. Гочманац40 000
19.НОВОГОДИШЊА ПЛАНИНСКА ТРКА – Кошутњак22. децембарБалканМ. Арсић35.000
ПРИПРЕМЕ СПОРТИСТА
20.ОСНОВНЕ ПРЕДТАКМИЧАРСКЕ ПРИПРЕМЕ - ГРДОБА24-25. августОСПС. Глушчевић50.000
21.ДЕЧИЈИ ПЛАНИНАРСКИ ТАБОР ПСБ 2019, ГРБАЈА-ПРОКЛЕТИЈЕ04-07.07.2019РадничкиБојан Миловановић55.000
22.ОСНОВНЕ ПРИПРЕМЕ ЈУНИОРА- АПЕНИНСКИ АЛПИ, ДОЛОМИТИ03-10.08.2019РадничкиБојан Миловановић55.000
НАБАВКА ОПРЕМЕ, СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
23.НАБАВКА ОПРЕМЕ-челични анкери и плочицеФебруарОСПС. Глушчевић40.000
24.НАБАВКА СПЕЛЕОЛОШКЕ ОПРЕМЕМартСОБСимонида Драгаш40.000
25.НАБАВКА ОПРЕМЕМајГЕЦОБ. Доброта40.000
26.НАБАВКА ОПРЕМЕ-болтови, сидришта и плочицејунАОБС. Обрадовић40.000
27.НАБАВКА ОПРЕМЕаприлТРИБЕН. Чизмић40.000
 
СУФИНАНСИРАЊЕ КЛУБОВА
28.ПОДМЛАДАК БЕОГРАДА „КОРАКОМ ДО ЗДРАВЉА“мартБалканМ. Арсић35.000
29.РАДИОНИЦА ПЛАНИНАРЕЊАјунПСБСтеван Јовичић40.000
30.Гребенчићи- планинарска акција за младе11.05.2019ГребенАлександар Бујагић35.000
31.Шетамо за здравље – пролећу у походе 2019.18.05.2019ВИС ЛазаревацЈован Арсенијевић35.000
32.МЕМОРИЈАЛНИ УСПОН НА БЈЕЛАШНИЦУ30.11-01.12.2019.ЖелезничарР. Марић40.000
33.АВАЛА ИЗ 4 ПРАВЦА21. децембарКопаоникЗоран Николић30.000
ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА
34.Преглед спортистаЈануар-мај20.000,00
УКУПНО АКЦИЈЕ .........................................................................  1.309.000,00 ДИНАРА                                                                                                                         МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ........................................................ 231.000 ДИНАРА ПЛАНИНАРСКИ ТРОФЕЈ БЕОГРАДА
28.ПЛАНИНАРСКИ ТРОФЕЈ БЕОГРАДА29-30. септембарПобедаМ. Лончар, В. Матковић320.000
 

                                                                                                                                                                                                                                                                Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                                                                                                                            Горан Бошковић, с.р.