Управни одбор

Управни Одбор Планинарског савеза Београда је извршни орган који у раздобљу између две изборне Скупштине извршава одлуке и смернице усвојене на Скупштини. Постоји и Секретаријат УО, чији је задатак операционализација рада УО између две седнице. Секретаријат чине председник, потпредседник, начелник и секретар.

МИЛИСАВ ЧЕПИЋ

председник

МИЛАНКА АРСИЋ

потпредседник

МИЛОМИР ЋИРОВИЋ

начелник

ВЕРИЦА ВАСИЉЕВИЋ

члан

БОРКО МИЈАИЛОВИЋ

члан

НИКОЛА СПАСКОВИЋ

члан

МИЛОРАД МАРКОВИЋ

члан

ПРЕДРАГ КАТИЋ

члан

МАРКО МАРКОВИЋ

члан

ВЛАСТИМИР МАРЈАНОВИЋ

члан

БЛАГОЈЕ ДОБРОТА

члан