Веће части

Веће части састоји се из три члана и два заменика. Чланови Већа између себе бирају председника и заменика председника већа.
Чланови Већа части могу присуствовати седницама Управног одбора и његових тела и органа.

МИЛОВАН МИЛОШЕВИЋ

председник

НЕМАЊА ЧИЗМИЋ

заменик председника

ЧАСЛАВ ЈОВАНОВИЋ

члан

ГОРАН АВРАМОВИЋ

члан заменик

МИЛОРАД КЛИЧКОВИЋ

члан заменик

МИЛОРАД ПОПОВИЋ

члан заменик