POBEDINA škola orijentacije za 2018. godinu

 

Škola je besplatna za sve polaznike do 18 godina starosti, polaznici od 19 do 27 godina plaćaju 500 din, a stariji od 27 godina 1000,00 din za sve 4 nedelje koliko traje škola i završni ispit.

Polaznici ne mogu biti mlađi od 9 godina.


I nedelja


subota, 24.02.2018.


Lokacija: Mačvanska 8, prostorije PSK ,,Pobeda i park kod Hrama Svetog Save

10:00-10:30 Skup polaznika škole, evidentiranje polaznika.  Otvaranje škole, upoznavanje sa programom, rukovodiocima, predavačima i instruktorima.

 \"\"10:30-12:00 Predavanje:

 • Orijentacija – uopšteno
 • Planinarska orijentacija
 • Orijentiring – sportska orijentacija

 

12:00-13:00 Prikazivanje snimljenih materijala

 

13:00 – 14:00 Praktični rad sa instruktorima:

 • rad sa kartom parka kod Hrama Svetog Save
 • određivanje stajne tačke u odnosu na objekte
 • određivanje severa u odnosu na objekte
 • prepoznavanje simbola sa karte u prirodi

nedelja, 25.02.2018.


Lokacija: Ada Ciganlija, restoran »Jezero«

11:00 – skup polaznika škole, evidentiranje polaznika

\"\"Praktični rad sa instruktorima:

 • rad sa kartom
 • orijentisanje karte pomoću objekata i pomoću kompasa
 • kontrola orijentisanosti karte
 • savijanje karte
 • praćenje kretanja na karti palcem
 • ustanovljavanje položaja na karti i u prirodi – stajna tačka
 • prepoznavanje simbola sa karte u prirodi
 • okretanje oko karte pri promeni pravca


II nedelja


subota, 03.03.2018.


Lokacija: Ušće, Muzej savremene umetnosti

11: 00 – skup polaznika škole, evidentiranje polaznika

 \"\"

Praktični rad sa instruktorima:

 • kretanje po azimutu
 • brojanje koraka, određivanje rastojanja
 • utvrđivanje prethodno naučenog

nedelja, 04.03.2018.


Lokacija:  Novi Beograd, blok 37, OŠ „Đura Strugar“

11:00 – skup polaznika škole, evidentiranje polaznika

\"\"

Praktični rad sa instruktorima:

 • ponavljanje prethodnih nastavnih jedinica
 • plan kretanja / izbor puta – varijante i napadne tačke
 • linijski objekti
 • orijentacija na kratkim distancama uz detaljno čitanje karte

 


III nedelja


subota, 10.03.2018.


Lokacija: Fruška gora, Stražilovo, planinarski dom

08:00 – polazak iz Beograda

10: 00 – skup polaznika škole, evidentiranje polaznika

\"\"

 

Praktični rad sa instruktorima:

 • Planinarska orijentacija
 • Rad sa kartom 1:25.000
 • Izohipse i reljef

 

 

 

 

nedelja, 11.03.2018.


Lokacija: Košutnjak, Fakultet Sporta i Fizičkog Vaspitanja

11: 00 – skup polaznika škole, evidentiranje polaznika

 \"\"

Praktični rad sa instruktorima

 • ponavljanje prethodnih nastavnih jedinica
 • granica vegetacije
 • oblici reljefa / izohipse
 • sigurnosni pravac/smer

 

  

 


IV nedelja


subota, 17.03.2018.


Lokacija: Košutnjak, trim staza

11: 00 – skup polaznika škole, evidentiranje polaznika

\"\"

 

Praktični rad sa instruktorima:

 • ponavljanje prethodnih nastavnih jedinica
 • samostalno kretanje korisnika po planiranoj stazi uz kontrolu instruktora

 

 

nedelja 18.03.2018.


Lokacija: Košutnjak, trim staza

11: 00 – skup polaznika škole, evidentiranje polaznika

Polaganje završnog ispita!


Teorijska predavanja


Teorijsko predavanje u prostorijama PSK »Pobeda«: Termini će biti objavljeni tokom škole.


Šta posle?


Po uspešnom završetku škole orijentacije pozivamo vas:

 • Da se prijavite za takmičenja iz orijentiringa u vašoj starosnoj kategoriji (detaljan pregled orijentiring takmičenja se nalazi u Pobedinom planu akcija za 2018)
 • Da se priključite akcijama vezanim za planinarsku orijentaciju. (detaljan pregled akcija i takmičenja se nalazi u Pobedinom planu akcija za 2018)

Organizacioni odbor:


Glavni organizatori, administracija, kontakt i prijave:    

                  Jelena Babić:         063 394 508;      jelena_jovanovic_babic@yahoo.com

                  Snežana Todosić:  064 882  68 04;  snezanat@gmail.com,

 

Predavači i instruktori:  Vladislav Matković, Radmila Šuljagić, Bojan Komarčević

             

Instruktori:  Marko Grujić, Nataša Todosić, Kristijan Mitrović, Čedomir Paunović, Vladimir Radinović, Mihailo Radinović, Miloš Josifović, Nemanja Krstekanić, Predrag Krstić, Miljan Mimić, Ivana Babić, Milena Petrović, Tamara Ilić, Valentina Grozdanić.

                                               

Ova škola je za one koji vole prirodu i žele da se slobodno kreću kroz nju bez straha da se izgube. Biće nam zadovoljstvo da se družimo, da Vas nešto naučimo, da postanete član našeg kluba i da putujete, pešačite i trčite sa nama.                                    

Komisija za orijentaciju  PSK ,,Pobeda”