ПОЧЕТНИ ЛЕТЊИ АЛПИНИСТИЧКИ ТЕЧАЈ, ГОРЊАЧКА КЛИСУРА

У временском периоду од 14. маја до 3. јуна 2018. године .

На течај се можете пријавити до 10. маја 2018. године:

 • Попуњавањем >> онлине пријаве
 • Лично – на састанку АОБа, у просторијама Одсека, Тадеуша Кошћушка 70, сваког четвртка од 20:30 часова.

Теоријска предавања ће бити организована у просторијама АОБ-а, у улици Тадеуша Кошћушка 70, (2 до 3 пута недељно, од 18 до 20 часова) и обухвата:

 • Летња алпинистичка опрема – врсте и упознавање (2 часа)
 • Чворологија (2 часа)
 • Логистика успона (2 часа)
 • Опасности у планини (2 часа)
 • Фактор пада (1 час)
 • Шематски прикази успона (1 час)
 • Прва помоћ (2 часа)
 • Историјат, почеци настанка планинарства и алпинизма (1 час)
 • Етика (1 час)

Практичан део обуке одвија се на вежбалишту у Београду (један викенд) и у Горњачкој клисури или на неком другом пењалишту (два викенда) и обухвата:

 • Функционисање навезе (2 часа)
 • Техника слободног пењања (2 часа)
 • Постављање опреме (1 час)
 • Осигуравалишта (2 часа)
 • Спуштање низ уже – абзајл (4 часа)
 • Практично пењање (8 часова)
 • Самоспашавање (4 часа)
 • Вежбе падова и динамичких удара – симулација (5 часова)
 • Успони у стенама до 200м висине – минимално 2 смера (16 часова)

За похађање почетног алпинистичког течаја полазник мора да испуњава следеће услове:

 • да је члан планинарске организације,
 • да је физички и психички здрав,
 • да има навршених 16 година живота (за полазнике од 16 до 18 година старости неопходна је писана сагласност родитеља).

АОБ обезбеђује сву потребну техничку опрему и приручник за теоријски део обуке. Полазници течаја сами сносе трошкове превоза и исхране на терену.

 Више информација на www.aob.org.rs