Збор спелеолога Планинарског савеза Србије

На основу члана 10. Правилника о раду Одсека за спелеологију Планинарског савеза Београда сазивам редован годишњи Збор спелеолога Планинарског савеза Србије.

Збор ће бити организован у малој кући ПСД ,,Авала“ код Чарапића Бреста на Авали у Београду, у суботу 30.01.2021. године, са почетком у 11 часова.

ДНЕВНИ РЕД

  1. Избор радног тела и усвајање дневног реда
  2. Извештај о раду у 2020. години.
  3. Извештај о материјално-финансиском пословању у 2020. години.
  4. План рада за 2021. годину.
  5. План материјално-финансиског пословања за 2021. годину.
  6. Одређивање висине чланарине и обуке у 2021. години.
  7. Измене правилника о раду СОБ ПСБ
  8. Разно.

 

У Београду, 27.12.2020. године

НАЧЕЛНИК
Милорад Марковић