План активности ПСБ-а у 2016.г.

План активности ПСБ-а је усвојен на седници УО 13.7.2015.г.

Моле се клубови да своје планове усагласе са овим планом који се може преузети овде.